Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 maja 2019
Kompleksowy program wsparcia opracowany wspólnie z weteranami
Szef MON Mariusz Błaszczak przedstawił założenia nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz zaprezentował dodatkowe działania z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy.


Nowelizacja ustawy o weteranach – więcej korzyści finansowych i ulg, a także kompleksowa pomoc i opieka

 

 

 

 1. Zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu ponad 30%  - w wysokości od 10% do 50% najniższej emerytury.
 2. Wprowadzenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1% do 9%.
 3. Bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30% wraz z jednym pełnoletnim członkiem rodziny.
 4. Bezpłatne turnusy leczniczo-profilaktyczne dla żołnierzy, pracowników wojska oraz funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR/SOP, ABW, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej, którzy wykonywali zadania poza granicami kraju. Ustawa wprowadzi też 50% zniżkę na pobyt dla jednego pełnoletniego członka rodziny.
 5. Kompleksowa opieka medyczna dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30%, które doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity finansowania określone przez NFZ. Finansowanie świadczeń będzie odbywać się z budżetu MON i innych, właściwych resortów.
 6. Wszyscy weterani poszkodowani uzyskają ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej.
 7. Weterani i weterani poszkodowani będą mogli bezpłatnie korzystać z hal sportowych, siłowni i pływalni jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Rozszerzenie pomocy finansowej na naukę dla weteranów poszkodowanych, którzy mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu co najmniej 30%. Ustawa pozwoli dofinansowywać dwie formy kształcenia.
 9. Ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana.
 10. Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR/SOP, ABW, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej ze statusem weterana poszkodowanego.
 11. Bezpłatny wstęp do muzeów państwowych dla weteranów i weteranów poszkodowanych.
 12. Zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie abonamentu RTV dla weteranów poszkodowanych oraz turnusów readaptacyjno-kondycyjnych.
 13. Rozszerzenie definicji misji pokojowej/stabilizacyjnej, dzięki czemu status weterana lub weterana poszkodowanego będą mogli uzyskać m. in. uczestnicy międzynarodowych komisji kontroli i nadzoru nad zawieszeniem działań wojennych w Korei i Indochinach.

Dodatkowe działania MON na rzecz wsparcia weteranów

 

 1. Dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania na rzecz wsparcia dla weteranów. Wśród zadań, które będą realizowały organizacje są m.in.:
  • pomoc i opieka nad weteranami oraz ich rodzinami,
  • uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym oraz zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa,
  • integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie,
  • profesjonalne wsparcie środowiska weteranów i ich rodzin poprzez warsztaty terapeutyczno-psychologiczne,
  • kształtowanie postaw i zdobywanie kompetencji pozwalających na skuteczne radzenie sobie z problemami będącymi efektem udziału w misjach poza granicami państwa.
  • Na realizację tych zadań Minister Obrony Narodowej przeznaczył 1 650 500 zł.
 2. Wprowadzenie bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem poniżej 30% (raz na trzy lata).
 3. Minister Mariusz Błaszczak zdecydował o uruchomieniu Centrum Leczenia Weteranów. Będzie to specjalistyczna i rozbudowana pod względem zaplecza klinicznego komórka, koncentrująca wsparcie dla wszystkich weteranów poszkodowanych w Polsce, która powstanie na bazie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
 4. 4. Weterani oraz weterani poszkodowani w 2020 r. już po raz drugi, dzięki wsparciu ministra Mariusza Błaszczaka będą uczestniczyli w międzynarodowych zawodach sportowo-rehabilitacyjnych dla weteranów „Invictus Games Haga 2020”. Pierwsza edycja odbyła się w Australii, brali w niej udział również polscy weterani. Założeniem zawodów jest integracja weteranów i ich rodzin podczas wspólnych zawodów sportowych.
 5. Powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z weteranami, którego zadaniem jest m.in. analiza wniosków o odszkodowania, które najbardziej poszkodowani weterani skierowali przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej.

 

 

Zobacz więcej na: https://www.gov.pl

Fot. http://www.polska-zbrojna.pl

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP