Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 maja 2019
Nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowychDecyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 72/MON z dnia 08 maja 2019 r. ustalono warunki i limity naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz. Urz. MON z 2019 r. poz.72)

Osoby, które zdecydują ubiegać się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Na absolwentów szkół i uczelni muzycznych, wojsko oczekuje do 31 maja br. Miejsc jest 29, niemal tyle samo co w roku ubiegłym (31).

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: 

  • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym (instrument dęty lub perkusja),
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości.

Zanim kandydat zostanie przyjęty na szkolenie, musi przejść badania lekarskie i psychologiczne o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz zebrać niezbędne dokumenty (odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także uiścić opłatę rekrutacyjną na wskazane konto bankowe).

Egzamin do SPWL odbywa się w dwóch etapach:
I. ETAP ( pierwszy dzień)

  • egzamin ze sprawności fizycznej, 
  • sprawdzian z wiedzy ogólnej oraz test z języka angielskiego.

II. ETAP (dzień drugi),

  • rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której odbywa się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

Rozmowa kwalifikacyjna składa się zasadniczo z dwóch części:
a) w części technicznej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym, osoba przystępująca do egzaminu wykonuje wylosowane dwie gamy, jedną durową i jedną molową wraz z pasażami oraz fragment wybranego przez komisję utworu solowego lub partii utworu orkiestrowego a Vista;
b) w części koncertowej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym, osoba przystępująca wykonuje bez akompaniamentu przygotowane przez siebie dwie, kontrastujące ze sobą pod względem problematyki wykonawczej utworu cyklicznego (koncertu, sonaty) oraz fragment utworu dowolnego;

Najbardziej preferowani są absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie instrumentalnym z wynikiem co najmniej dobrym z przedmiotu głównego. Osoby te obligatoryjnie otrzymują najwyższa liczbę punktów z analizy ocen.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą egzaminy, rozpoczną we wrześniu br. w SPWL szkolenie podstawowe. Siedmiomiesięczny kurs będzie odbywał się tylko w Poznaniu. W sumie spędzą ponad 300 godzin w salach wykładowych, na placu musztry, strzelnicach i placach ćwiczeń. Czekają ich także zajęcia m.in. z władania buławą, gry w marszu i musztry paradnej.

Po zakończeniu kursu muzycy jako kaprale rozpoczną służbę w wojskowych orkiestrach i zespołach estradowych w całym kraju. W polskiej armii jest ok. 20 wojskowych orkiestr. Służbę w nich pełni ponad 800 muzyków.

Zobacz więcej na: http://spwl.wp.mil.pl/pl/9.html

Szczegółowe informacje w WKU w Olsztynie można uzyskać pod nr tel. 261 322 651.

 

 

DECYZJA Nr 72/MON.pdf

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP