Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 sierpnia 2018
NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
Z dniem 27.07.2018r. weszła w życie decyzja Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.07.2018r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 roku.


Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do 20 sierpnia 2018 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Olsztynie tel.: 261322651

 

PODGLĄD DECYZJI NR 95 z dnia 25.07.2018

LINK DO STRONY Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Szkoła Podoficerska Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej Dla potrzeb Dowództwa Generalnego RSZ Czas szkolenia
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 22 Sił Powietrznych E ruchu lotniczego 6 9 miesięcy
J Inżynieryjno-lotnicza 50 12 miesięcy
RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 56  

 

por. Łukasz Węglewski

 

 

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl