Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie - Kwalifikacje do służby w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 sierpnia 2018
Kwalifikacje do służby w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie!
https://5pinz.wp.mil.pl/pl/ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie informuje, że 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby w korpusie szeregowych.


Terminy kwalifikacji: 8, 22 i 29 sierpnia 2018 r.

Adres: Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39 (stawiennictwo na godz. 8.00)

Kontakt do sekcji personalnej jednostki:

 podoficer specjalista S-1 -  chor. Sławomir NIKODEM tel. CA MON 261454788, kom. 885210005

podoficer S-1 - kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel. CA MON 261454788

Kontakt do WKU Olsztyn - 261 322 655.

 

Wymagania:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych (pismo o wakatach)  

- życiorys (CV);

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

 

por. Łukasz Węglewski

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl