Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 sierpnia 2018
Kwalifikacje do służby zawodowej w 1 Brygadzie Pancernej
Autor: http://1bpanc.wp.mil.pl/ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie informuje, że 1 Brygada Pancerna w Wesołej przeprowadzi kwalifikacje do służby zawodowej w korpusach: oficerów (młodszych), podoficerów i szeregowych.


Termin kwalifikacji: 6 i 21 sierpnia (od godz. 8)

Miejsce: Jednostka Wojskowa nr 1230, Warszawa Wesoła, ul. Okuniewska 1

Kontakt do sekcji personalnej JW: 261 812 109 / 261 812 322
Kontakt do WKU Olsztyn: 261 322 655.

Kierowani kandydaci powinni:
- mieć odbytą służbę wojskową lub przygotowawczą;
- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
- posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
- wypełnienie ankiety personalnej;
- test sprawnościowy z WF;
- rozmowa kwalifikacyjna.

 

por. Łukasz Węglewski

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl