Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 sierpnia 2018
Wolne stanowiska do służby w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej
http://2rblog.wp.mil.pl Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje o wakatach (w korpusach: podoficerskim i oficerskim) w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej.


Szczegółowych informacji udzielają:

- mjr Piotr JÓZEFACIUK (Szef Sekcji Personalnej): 261 815 046
- por. Magdalena ADAMCZYK (Oficer Sekcji Personalnej): 261 815 221.

 

Kontakt do WKU Olsztyn: 261 322 655.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl