Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 września 2018
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 31 batalionie radiotechnicznym we Wrocławiu
http://31brt.wp.mil.pl Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie informuje, że JW 2748 w dniu 25.09.2018 r., o godz. 8.00 przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów.


Wszelkich informacji na temat kwalifikacji udziela sekcja personalna JW tel. 261-669-921 lub 261-669-969.

WKU Olsztyn
10-702 Olsztyn

ul. Warszawska 96
tel. kontaktowy: 261-322-655

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl