Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 października 2018
Wolne stanowiska w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.
https://5pinz.wp.mil.pl/pl/ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie informuje, że w każdą środę od godz. 8.00-12.00 ul. Metalowa 39 w 5 pinż w Szczecinie odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, na stanowiska elektromechanik, kierowca kat. C, ratownik.


Najbliższe kwalifikacje 03.10.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 261-454-788.

Kandydaci powinni posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie z WF, strój sportowy, dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, życiorys (CV). Żołnierze z przydziałem NSR powinni posiadać kserokopie kontraktu, opinii służbowych oraz zaświadczeń o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

WKU Olsztyn
10-702 Olsztyn

ul. Warszawska 96
tel. kontaktowy: 261-322-655

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl