Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 listopada 2018
Wojsko czeka na studentów!
WKU w Olsztynie informuje, że 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową do studentów dwóch uczelni wyższych: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wraz z filią w Ełku) oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.


Studenci tych uczelni mogą wziąć udział w szkoleniu podstawowym, po odbyciu którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej.

Warunkami koniecznym przystąpienia do szkolenia są: obywatelstwo polskie, niekaralność za przestępstwa umyślne i posiadanie kategorii zdrowia potwierdzonej przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską.

Szkolenie obejmuje zajęcia z taktyki, strzelania, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela p. Ewa Ferenc - tel. 261 322 655.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl