Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 października 2018
FERIE W MUNDURZE
4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową do uczniów wszystkich szkół średnich naszego województwa, polegającą na udziale pełnoletnich uczniów techników i liceów w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, po odbyciu którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej.


Szkolenie prowadzone będzie w czasie ferii zimowych  tj. 19.01- 03.02.2019 r. w jednej z czterech lokalizacji: Olsztyn, Morąg, Braniewo i Giżycko.

Oprócz pełnoletności, warunkiem koniecznym przystąpienia do szkolenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność za przestępstwa umyślne i posiadanie kategorii zdrowia potwierdzonej przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską.

Szkolenie obejmuje zajęcia z taktyki, strzelania, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy.

Naszą ofertę kierujemy również do nauczycieli, których obecność podczas szkoleń motywuje wychowanków oraz jest dla nich okazją do podniesienia poziomu indywidualnych umiejętności i wiedzy.

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczona jest p. Ewa Ferenc (WKU w Olsztynie) tel. 261 322 655 oraz przedstawiciel 4 WM Brygady Obrony Terytorialnej mjr. Bogumił Krupiński tel. 727018996.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl