Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Informacje ogólne

KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Siły Zbrojne RP są podstawowym czynnikiem (elementem) systemu obronnego RP, przeznaczonym do :militarnej obrony państwa, zachowania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej państwa.

Biorąc pod uwagę zadania dla Sił Zbrojnych RP, uważa się, że wymaganiom współczesnego systemu bezpieczeństwa może sprostać jedynie w pełni profesjonalna armia. Jej struktura, skład i wyposażenie muszą gwarantować, także w czasie pokoju, gotowość do wykonania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych.

 

 


Podstawa prawna:

 
 • Ustawa z dnia 11 września.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1299).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił zbrojnych RP (Dz. U. z 2016 r., poz. 207 z póżn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 31 października 2014 r. z sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych(Dz. U. z 2014 r., poz. 1638).
 • Rozporządzenie MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 848).
 • Rozporządzenie MON z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określania grup uposażenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 617).
 • Rozporządzenie MON z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171).
 • Rozporządzenie MON z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1618 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1578).
 • Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 411).
 • Rozporządzenie MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno – bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 87 poz. 565 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 750).
 • Rozporządzenie MON z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1365).
 • Rozporządzenie MON z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1003).
 • Rozporządzenie MON z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 245).
 • Rozporządzenie MON z dnia 31 listopada 2014 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2014 r., poz. 1615).
 • Rozporządzenie MON z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowymi i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1841).
 • Rozporządzenie MON z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 42).
 • Rozporządzenie MON z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 122 poz. 786).
 • Rozporządzenie MON z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1503 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352).
 • Rozporządzenie MON z dnia 07 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 176 poz. 1366).
 • Rozporządzenie RM z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, SG, … odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 23 poz. 116 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 270).
 • Rozporządzenie MON z dnia 09 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2014 r., poz. 1292 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MON z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 764).
 • Rozporządzenie MON z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 670).
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r.poz. 1037).
 • Rozporządzenie MON z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1184).
 • Rozporządzenie MON z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2015 r., poz. 761).
 • Rozporządzenie MON z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni z obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 134).
 • Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 146).
 • Rozporządzenie MON z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 147).
 • Rozporządzenie MON z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 173).
 • Rozporządzenie MON z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 834).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 185).
 • Rozporządzenie MON z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. 2001 r. Nr 157, poz.1846 z późn. zm.).

 

 

 

NOWE OFERTY PRACY ZNAJDZIESZ W OGŁOSZENIACH 

  

 

Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do służby zawodowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie w pokoju nr  112 lub pod nr telefonu  261 322 655

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP