Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH REKONWERSJI

Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej i BHP
Tel. 261 845 599, 261 845 512, fax 261 840 432
 
 Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
Tel. 261 826 678, 261 826 679, fax 261 826 674
coaz.warszawa@mon.gov.pl
 
 Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
10-702 Olsztyn, al. Warszawska 96 
Tel. 261 321 836, 261 321 838,fax 261 32 18 34, 261 321 841, 261 321 845, 261 32 18 46, kom. 723 663 272,
oazolsztyn@ron.mil.pl
 
Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie
10-702 Olsztyn, al. Warszawska 96
Tel. 261 321 533
 
 Więcej o rekonwersji kadr na stronie:
www.wojsko-polskie.pl/twoja-armia/
w zakładce REKONWERSJA
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP