Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Kryteria naboru

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy:

  • którym nadano przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej (czyli żołnierze NSR) – żołnierze posiadający nadany przydział kryzysowy pełnią okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której mają nadany ten przydział, na stanowisku służbowym oznaczonym w karcie przydziału kryzysowego; 
  • którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby – żołnierze nieposiadający przydziału kryzysowego pełnią okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej na stanowisku służbowym określonym w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny;
  • posiadający nadany przydział kryzysowy (czyli żołnierze NSR), którzy ochotniczo zgłosili się do pełnienia okresowej służby wojskowej i złożyli wniosek o powołanie do tej służby – w takim przypadku pełnią okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej na stanowisku służbowym niezwiązanym z posiadanym przydziałem kryzysowym.
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP