Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Świadczenia dla rodzin
 

Świadczenie

Organ właściwy do przyznania wypłaty świadczenia

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

 

od 29 do kilkudziesięciu tys. zł.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Szef WSzW

UBEZPIECZENIE NNW

 

od 100 do 250 tys. zł. 
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A

ŚWIADCZENIA SOCJALNO-BYTOWE

 

Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy zawodowych.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

MON
(wnioski i wypłata za pośrednictwem WKU)

Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy niezawodowych.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

RENTY RODZINNE

 

Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza zawodowego.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Wojskowe Biuro Emerytalne

Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza niezawodowego.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

ZUS

NALEŻNOŚCI POŚMIERTNE

 

Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy zawodowych:

 • odprawa pośmiertna;

 • dodatkowe uposażenie;

 • gratyfikacja urlopowa;

 • ekwiwalent pieniężny za urlop;

 • zasiłek pogrzebowy;

 • pokrycie kosztów pogrzebu;

 • zwrot kosztów przejazdu.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Jednostka Wojskowa

Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy niezawodowych.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

POMOC REKONWERSYJNA- AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 

 • doradztwo zawodowe;

 • przekwalifikowanie zawodowe;

 • pośrednictwo pracy.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej 

Wojskowe Biuro Emerytalne

ZAKWATEROWANIE CZŁONKÓW RODZINY

 

 • odprawa mieszkaniowa ;

 • zajmowany lokal mieszkalny;

 • lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP