Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Tu znajdziesz pomoc

STOWARZYSZENIA SKUPIAJĄCE WETERANÓW

 

 

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju powstało z inicjatywy własnej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa.

Więcej: http://www.stowarzyszenierannych.pl/

 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstało w 1999 roku z inicjatywy uczestników misji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stowarzyszenie w grudniu 2014 roku obchodziło XV rocznicę powstania.

Więcej:  http://skmponz.pl/

 

Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy Pamięć i Przyszłość jest środowiskiem zrzeszającym rodziny, których mężowie, ojcowie i synowie ponieśli największą ofiarę, ofiarę życia. Daleko od Polski, najdroższych im osób i wspomnień wykonując swoje żołnierskie zadania, pełniąc służbę w misjach poza granicami kraju reprezentując Polskę i polski mundur

Więcej: http://pamiecprzyszlosc.pl/

 

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa powstało w 2006 r.  Od początku działalności przyświecał nam jeden główny cel - stworzyć w Polsce profesjonalny rynek usług motoryzacyjnych dla środowiska niepełnosprawnych kierowców i pasażerów.

Więcej: http://www.spinka.org.pl/

 

Fundacja Dorastaj z Nami  powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Fundacja została zarejestrowana 21 lipca 2010 roku. Największe działające w Polsce firmy powołując Fundację chciały docenić wagę pracy osób w służbie publicznej na rzecz naszego kraju. Ideą, która przyświecała Fundatorom była pomoc dla  dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej. Fundacja swoją pomocą obejmuje dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej, włączając tu między innymi dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich, policjantów, jak i również dzieci osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.

Więcej:  http://www.dorastajznami.org

 

 Fundacja „Nikt nie zostaje” to jedna z najmłodszych fundacji zajmujących się pomocą weteranom i ich rodzinom.  Mottem fundacji jest znana żołnierzom maksyma: „Nikt nie zostaje”, mówiąca, że każdy wróci do domu, bo towarzysze broni nie zaponą nawet o tych, którzy polegli. Jej założycielką i przewodniczącą jest poseł Jadwiga Zakrzewska.  Mimo iż fundacja „Nikt nie zostaje” powstała w 2013 roku, może już poszczycić się dużymi dokonaniami. Najważniejszym celem, jaki sobie stawia, jest pomoc żołnierzom Wojska Polskiego rannym i poszkodowanym w operacjach poza granicami kraju. Fundacja niesie pomoc także ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy poległych na misjach. Prowadzi  również działalność informacyjną, wydawniczą oraz na rzecz integracji środowiska żołnierzy powracających z misji. Fundacja „Nikt nie zostaje” nie koncentruje się na pomocy poszczególnym żołnierzom (choć takiej możliwości nie wyklucza), lecz przede wszystkim na wsparciu grup żołnierzy i ich rodzin. Ważnym elementem działalności fundacji na rzecz środowiska weteranów jest organizacja różnego typu warsztatów terapeutycznych.

Więcej:  http://www.niktniezostaje.net.pl/

 

Fundacja MG13 - Marcin Gortat otworzył swoją fundację w październiku 2009. Jego celem była i jest pomoc innym młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. W Polsce utalentowani sportowcy często stają przed problemem braku środków na rozwój własnego talentu i pasji. Oprócz funduszy brak jest również profesjonalnej opieki trenerskiej i szkoleniowej. Fundacja Marcina Gortata będzie starała się odnaleźć tych młodych i obiecujących zawodników, wesprzeć ich poprzez system stypendialny oraz dzięki współpracy z czołówką kadry szkoleniowej w Europie i USA zaoferować profesjonalne treningi rozwojowe. Fundacja Marcina Gortata MG13 od wielu lat wspiera rodziny poległych żołnierzy poza granicami kraju oraz weteranów poszkodowanych i ich rodzin poprzez organizację licznych imprez m.in. co roku zapraszają rodzinę poległego żołnierza na mecz w USA, organizują wyjazdy dla dzieci weteranów oraz rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju.

Więcej: http://mg13.com.pl

 

Legia Warszawa jest polskim klubem piłkarskim założonym w 1916 r. jako Wojskowy Klub Sportowy Legia. Jego zawodnicy odnosili sukcesy w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, wielokrotnie sięgaliteż po tytuł mistrza Polski oraz Puchar Polski. Klub od lat wspiera i inicjuje projekty sportowe mające na celu pomoc Weteranom misji zagranicznych i ich rodzinom. W sierpniu 2016 r. Legia Warszawa podjęła decyzję o powołaniu Trybuny Weterana, na której żołnierze uczestniczący w misjach poza granicami państwa oraz rodziny poległych na misjach będą mogli za darmo oglądać mecze klubu.

Więcej: www.legia.com

 

 

 Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM  z dumą wspiera polskich weteranów w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególną troską dbając o sieroty i wdowy weteranów różnych formacji. Statutowym celem Fundacji jest wsparcie materialne i organizowanie opieki zdrowotnej oraz działania wspomagające dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą. Z narażeniem życia i zdrowia w Polsce i zagranicą Polscy Żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, służb informacyjnych, medycznych, BOR służą nam i Ojczyźnie ramię w ramię z elitarnymi jednostkami z całego świata. Nawet nie wiecie jak ważne jest dla nich nie być zapomnianym, gdy fortele losu powalą ich na kolana. To co nas uszlachetnia i czyni lepszym to pomoc drugiemu w potrzebie, Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM jest dumna z bycia częścią tego uszlachetniania.  BYLI TAM KIEDY ICH POTRZEBOWALIŚMY - BĄDŹMY TERAZ GDZIE NAS POTRZEBUJĄ

Więcej: www.fundacja-sprzymierzeni.pl

 

 

 

 

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Warszawska 96
10-703 Olsztyn
tel. 261 323 472

W celu realizacji bezpośredniej pomocy utworzono stanowiska OPIEKUNÓW INDYWIDUALNYCH:

  • w jednostkach wojskowych  do pomocy obecnym i byłym żołnierzom i pracownikom jednostki,
  • w Wojskowych Komend Uzupełnień pomoc otrzymają pozostali żołnierze i pracownicy wojska zamieszkujący na administrowanym terenie.
 
WKU Olsztyn 
por. Łukasz Węglewski 
 261 322 645
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP