Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Wykaz Akademi i WSO

Wykaz Akademii i Wyższych Szkół oficerskich

 
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl

tel. 261 262 610, 261 262 648

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00 – 908 Warszawa 46

tel. 261 837 939, 261 837 938

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
www.wsosp.pl

tel. 261 517 100

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Czajkowskiego 109
51-147 WROCŁAW www.awl.edu.pl

tel. 261 658 576

UNIWERSYTET MEDYCZNY
(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej) Dział Rekrutacji i Kształcenia
Pl. Hallera 1, pok.14
90-647  ŁÓDŹ
www.rekrutacja.umed.lodz.pl

tel. (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 75

   

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP