Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
- Wykaz szkół podoficerskich
Wykaz Szkół Podoficerskich 
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Wojska Polskiego 86
61-716  POZNAŃ
www.spwl.mil.pl
tel. 61 857 50 70

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
08-521 DĘBLIN
tel. 81 551 97 78
www.spsp.wp.mil.pl

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
Lędowo 1 N
76-271 USTKA
www.spustka.mw.mil.pl/
tel. 59 815 14 89

 


 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół podoficerskich można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Olsztynie w pokoju nr 112 lub pod nr telefonu  261 322 651

 

 

 
 
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl