Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl


 

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną tylko przez Elektroniczną Platforme Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

Pisma proszę kierować poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ:

 
Pismo ogólne do urzędu
  

Wojskowy Komendant Uzupełnień:

ppłk mgr inż. Mariusz SZTORC
, 
tel. 261 322 635
 
 

 

 Referent administracyjno - prawny
tel.  261 322 626
Pełnomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień ds. ochrony inf. niejawnych
tel. 261 322 646
 
Starszy Informatyk
 
tel. 261 322 624
 
Młodszy Informatyk
tel. 261 322 641
Portier
tel. 261 322 650

 
 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami: 
mjr Arkadiusz MOJSIK
tel. 261 322 627
 
Ewidencja żołnierzy rezerwy 
tel. 261 322 648
Militaryzacja
tel. 261 322 633

tel. 261 322 634

Świadczenia na rzecz obrony
tel. 261 322 642

 
 
 Szef Wydziału Rekrutacji: 
mjr mgr Zbigniew STAKUN

tel. 261 322 649

 

 
Szkolnictwo Wojskowe
tel. 261 322 651
Zawodowa Służba Wojskowa
tel. 261 322 655
Narodowe Siły Rezerwy
tel. 261 322 655
Służba Przygotowawcza
tel. 261 322 651
Wojska Obrony Terytorialnej
tel. 261 322 655
 

 
Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Wichrow
tel. 261 322 641
 
 


CZAS PRACY: poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 14.00-16.00.
 

 

 
e-mail -  wkuolsztyn@ron.mil.pl
 
 
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
          -osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
          -adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
          -przedmiotu sprawy, której dotyczy
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP