Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY KADRY REZERWY

KURSY KADRY REZERWY

W 2019 roku istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich (w tym doskonalenia i przekwalifikowania) oraz podoficerskich.

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenie wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w tym nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz w celu poprawy stanu i jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy oficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową;
 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
 • posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje się nadanie im przydziału po ukończeniu kursu;
 • posiadają wiek pozwalający na przebywanie na przydziale przez kolejne minimum 10 lat;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,
  w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

Na kursy nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie (po kursie oficerskim) nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają stopień szeregowego rezerwy lub starszego szeregowego rezerwy;
 • odbyli czynną służbę wojskową;
 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
 • posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje się nadanie im przydziału po ukończeniu kursu;
 • posiadają wiek pozwalający na przebywanie na przydziale przez kolejne minimum 10 lat;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,
  w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

Na kursy doskonalenia i przekwalifikowania kierowani będą kandydaci, którzy:

 • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową;
 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
 • wytypowani zostali w uzgodnieniu z dowódcami jednostek wojskowych w celu doskonalenia kwalifikacji wynikających z nadanych (przewidzianych do nadania) przydziałów mobilizacyjnych;
 • są oficerami rezerwy bądź podchorążymi rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera.

 

 

Istnieje możliwość odbycia kursu oficerskiego w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa przez osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni. Terminy tych kursów zostaną ustalone w miesiącu kwietniu 2019 r., na podstawie złożonych przez ochotników wniosków.

  

 PLAN KURSÓW PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2019 ROKU

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia

Termin kursu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Specjalność wojskowa

Akademia Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

 

20B02

 

1

08.04 – 28.06

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

1

08.04 – 28.06

OFICERSKI

dowódca plutonu

20D01

2

07.01 – 29.03

OFICERSKI

dowódca plutonu

34A01

1

07.01 – 29.03

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

30B01

1

16.09 – 06.12

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

32B01

1

16.09 – 06.12

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

38A01

1

08.04 – 28.06

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

32B01

1

02.09 – 22.11

Akademia Sztuki Wojennej

al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

DOSKONALENIA

oficer sztabu batalionu ochr.

20B01

1

07.10 – 05.12

DOSKONALENIA

oficer sztabu batalionu

20B03

1

07.10 – 05.12

DOSKONALENIA

oficer

54B01/54C01

1

27.05 – 14.06

Akademia Sztuki Wojennej

al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

54B02/54C02

1

14.11 – 13.12

Akademia Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

38A01

1

28.01 – 27.02

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

ratownik medyczny

40H21

1

24.09 – 07.12

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

PODOFICERSKI

podoficer

22J24

1

02.09 – 15.11

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

Lędowo 1 N

76-271 Ustka

PODOFICERSKI

dowódca obsługi

28B33

1

23.09 – 06.12

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

38A21

2

07.01 – 22.03

 

Zainteresowani odbyciem kursu proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. kontaktowy: 261 32 26 33

 

WNIOSEK DO POBRANIA

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

  
 • BIP