Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY KADRY REZERWY

KURSY KADRY REZERWY


W roku 2018 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich, przekwalifikowania oraz podoficerskich.


Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenie wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w tym nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz w celu poprawy stanu i jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.


Na kursy oficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

• posiadają wykształcenie wyższe;
• są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową;
• posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
• nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
• posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.


Na kursy nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie (po kursie oficerskim) nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.


Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 
• posiadają wykształcenie średnie;
• posiadają stopień szeregowego rezerwy lub starszego szeregowego rezerwy;
• odbyli czynną służbę wojskową; 
• posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
• nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
• posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, 
w którym mają być szkoleni w czasie kursu.


Na kursy przekwalifikowania kierowani będą kandydaci, którzy:

• posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
• nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
• są oficerami rezerwy bądź podchorążymi rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera.

PLAN SZKOLENIA KURSOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY W 2018 r.

 

Ośrodek szkolenia
Rodzaj kursu
Funkcja
(stanowisko)
 
Specjalność wojskowa
Termin kursu
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
 
 
OFICERSKI
dowódca plutonu
 
30A01
 
08.01 – 30.03
OFICERSKI
dowódca plutonu
38A01
08.01 – 30.03
OFICERSKI
dowódca plutonu
20B01
08.01 – 30.03
OFICERSKI
dowódca plutonu
34A01
08.01 – 30.03
OFICERSKI
dowódca plutonu
20B01
09.04 – 29.06
OFICERSKI
dowódca plutonu
20B03
09.04 – 29.06
OFICERSKI
oficer
54B01/54C01
09.04 – 29.06
OFICERSKI
dowódca plutonu
20B01
03.09 – 23.11
OFICERSKI
dowódca plutonu
20B02
03.09 – 23.11
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
OFICERSKI
oficer
52A01
29.01 – 20.04
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
OFICERSKI
dowódca plutonu
28B01
19.02 – 11.05
Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. Chruściela 103
00-910 Warszawa
PRZEKWALIFIKOWANIA
oficer TOAW
54B01/54C01
12.09 – 16.10
 
 
 
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznań
 
PODOFICERSKI
dowódca drużyny
20B23
08.01 – 23.03
PODOFICERSKI
dowódca drużyny
20D21
08.01 – 23.03
PODOFICERSKI
ratownik medyczny
40H21
24.09 – 07.12
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Lędowo 1 N
76-271 Ustka
PODOFICERSKI
podoficer
38A21
27.03 – 09.06

 

 Istnieje możliwość odbycia kursu oficerskiego w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa przez osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Zainteresowani odbyciem kursu proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie:
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 
al. Warszawska 96 
10-702 Olsztyn
tel. kontaktowy: 261 32 26 33

WNIOSEK DO POBRANIA

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl