Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień realizuje następujące główne zadania:

  1. Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

  2. Administrowanie rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony.

  3. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa

 

 

UREGULOWANIE STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ - PRZENIESIENIE DO REZERWY

 

Na podstawie „Ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2009r., Nr 22, poz.120) w zakresie dotyczącym uregulowania obywatelom stosunku do służby wojskowej, z dniem 11 lutego 2009r.  

 

Wojskowi Komendanci Uzupełnień  dokonali z urzędu przeniesienia do rezerwy uprawnione osoby  ( określone w art.18 ust.2 ustawy zmieniającej) w tym osoby:

 
 

1)   przeznaczone do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby 
w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP;

 
 

2)   które nie stawiły się do odbycia czynnej służby wojskowej oraz uchylono im karty powołania;

 

3)   które nie stawiły się do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład SZ RP oraz uchylono im karty powołania;

 

4)   korzystające z odroczenia zasadniczej służby wojskowej, bez względu na tytuł odroczenia;

 

5)   będące absolwentami szkół wyższych niepowołanymi do odbycia przeszkolenia wojskowego;

 

6)   niepowołane do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, jeżeli ich zwolnienie przed odbyciem w ustawowym wymiarze czasu trwania tych służb nie było spowodowane orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej;

 

7)   niestawiające się na wezwania terenowych organów administracji wojskowej , tzw. „ poszukiwani”;

 
 

8)   przeznaczone do służby zastępczej i nieskierowane do odbycia tej służby, w tym osoby, którym odroczono jej odbywanie lub nie stawiły się do jej odbycia. 

 
 
 

II. Osoby, o których mowa w pkt.1, podlegają przeniesieniu do rezerwy , jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej spełniali warunki do tego przeniesienia, a mianowicie:

 
 
 

1)   stawiły się do poboru w 2008r. lub w latach wcześniejszych albo zgłosiły się do wojskowego komendanta uzupełnień  w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, o ile nie podlegają obowiązkowi stawienia się do Kwalifikacji Wojskowej;

2)   posiadają ustaloną ostatecznym orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej, zdolność do czynnej służby wojskowej ( kategorię „A” , „B” lub „D”).

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. 261322650
fax. 261322636
wkuolsztyn@ron.mil.pl

    
  • BIP